Nieuws  
 

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt een startsubsidie van € 50.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van een instrument dat de kwaliteit van gemeentelijke inspanningen voor burgerparticipatie meetbaar moet maken.

Het instrument wordt ontwikkeld door een consortium bestaande uit de bureaus Partners+Pröpper, Quint Result en Hein Albeda Advies. In de komende maanden gaan zij een aantal indicatoren ontwerpen die een zo goed mogelijk beeld geven van de mate waarin gemeenten zich openstellen voor inspraak, samenwerking en delen van verantwoordelijkheid met burgers en maatschappelijke organisaties. Dit doen zij in samenspraak met BZK, de VNG en gemeenten als Dordrecht, Cromstrijen, Amersfoort en anderen.

Als dit instrument beschikbaar komt, kunnen gemeenten zich met elkaar vergelijken en  inzicht verwerven in de manier waarop ze het nog beter kunnen doen. Het oordeel van de burgers over hun ervaringen met de gemeenten zal bij het instrument zwaar meewegen.

Bijleveld vindt het belangrijk dat overheden zoveel mogelijk ruimte geven aan actieve burgers om het gevoel dat zij eigenaar zijn van de publieke zaak te versterken. Net als Ralph Pans hoofddirecteur van de VNG, vindt zij dat het burgerparticipatiebeleid een volgende fase zou moeten ingaan: van experimenteren naar een volwassen onderdeel van de normale gang van zaken in gemeenten. Daarom ondersteunt het ministerie, samen met de VNG, de vergroting van de professionaliteit van gemeenten op dit punt.

Plaats op:
Datum: 11 oktober 2010
Gerelateerde artikelen  
26-02-2009 Nieuws Inschrijving benchmark ´Sturen op veiligheid´
07-10-2009 Nieuws Overheid moet informatiesystemen beter beschermen
13-07-2010 Nieuws Regioplan komt met Beleidsscan Veiligheid
30-10-2008 Nieuws Publieksevenementen vaak slecht beveiligd
30-01-2009 Nieuws 95 % leden Tweede Kamer hoort niets
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,87 seconden.