Nieuws  
 

Als eerste grote internationale cybersecurityleverancier is Cisco lid geworden van Cyberveilig Nederland, de belangenvereniging van de cybersecuritysector. Doel van Cyberveilig Nederland is de digitale weerbaarheid van Nederland vergroten. Daarnaast streeft de vereniging ernaar om de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cisco wil substantieel bijdragen aan deze doelen.

Michel Schaalje, Directeur Security Cisco Nederland: “Een belangrijk onderdeel van ons investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN) is het ondersteunen van een veilige en betrouwbare digitale samenleving. Vanuit dat uitgangspunt zijn we lid geworden van Cyberveilig Nederland. In eerste instantie gaan we de dialoog aan met de verschillende cybersecurity stakeholders in Nederland. Hierbij ondersteunen we het Woordenboek-initiatief dat Cyberveilig Nederland recent is gestart om te komen tot heldere en eenduidige omschrijvingen van de in onze branche gangbare termen, van cyberaanval tot zero trust.”

Het Cybersecurity Woordenboek is een belangrijk initiatief om tot een eensluidende definitie van securitytermen te komen. Momenteel moeten afnemers soms echt raden waar securityleveranciers het over hebben. Heldere definities zorgen voor de broodnodige transparantie en uniformiteit binnen de sector, zodat er bijvoorbeeld in offertes geen onduidelijkheden en misverstanden kunnen ontstaan over wat een afnemer precies afneemt en wat een leverancier precies levert. Het Cybersecurity Woordenboek komt naar verwachting in oktober 2019 uit.

Daarnaast wil Cisco via zijn opleidingstak Networking Academy een bijdrage gaan leveren op het gebied van cybersecurity-educatie. Naar verwachting richt Cyberveilig Nederland in het derde kwartaal een werkgroep op die zich bezig gaat houden met onderwijs en onderzoek. Cisco zal in deze werkgroep zitting nemen.

De belangenvereniging Cyberveilig Nederland brengt de verschillende spelers op cybersecuritygebied, waaronder overheid, bedrijfsleven, leveranciers en auditing-bedrijven samen. De securitybranche organiseert zich in hoog tempo. De belangenvereniging is een jaar geleden gestart met 8 leden en telt nu 47 leden. Petra Oldengarm, Directeur Cyberveilig Nederland: “Het lidmaatschap van zoveel mogelijk kwalitatief goede securityleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt is erg belangrijk om ons doel te bereiken. Cisco speelt in Nederland een belangrijke rol op securitygebied, zowel op het terrein van technologie en threat intelligence, als op het gebied van opleidingen. Ook sluit de visie van Cisco op security aan bij onze visie: security is een gezamenlijk belang. Wij zijn daarom blij dat Cisco zich bij Cyberveilig Nederland heeft aangesloten.”

Plaats op:
Datum: 18 juni 2019
Bron: Cisco Nederland
Gerelateerde artikelen  
21-03-2019 Nieuws Brancheorganisatie Cyberveilig Nederland bestaat een jaar
03-12-2019 Nieuws Barracuda lid van Cyberveilig Nederland
15-10-2018 Nieuws Baat bij hulp ethische hackers voor beschernming tegen cyercrime
21-11-2017 Nieuws Cisco en INTERPOL werken samen om cybercriminaliteit te bestrijden
27-09-2019 Nieuws Cisco sluit zich aan bij Motiv’s Consortium tegen Cyberpesten
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,9 seconden.