Nieuws  
 

Verzekeraars en politie Rotterdam-Rijnmond gaan gegevens uitwisselen om verzekeringsfraude een halt toe te roepen.

Verzekeraars die claims krijgen waarbij een sterk vermoeden van fraude bestaat, kunnen bij de politie nadere gegevens opvragen om te controleren of het vermoeden gegrond is.

Andersom geldt dat zodra de politie stuit op situaties waarvan zij vermoedt dat fraude in het spel is, de politie bij verzekeraars navraagt of (valse) schade is gemeld.

Directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars en Piet Melsen, portefeuillehouder opsporing van de politie Rotterdam-Rijnmond, hebben de afspraken vandaag bevestigd door het ondertekenen van de samenwerkingsafspraken. De Boer: "Verzekeringsfraude kost de maatschappij veel geld, naar schatting bijna een miljard euro per jaar. Dat is 150 euro per huishouden per jaar. Door fraude gezamenlijk te signaleren, te bewijzen en te bestraffen, dringen we het probleem terug."

Daling van verzekeringsfraude

De aanpak van fraude door verzekeraars en de politie Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van het convenant 'Versterking eigenlijke aangiften'. Doel van de samenwerking is - naast een daling van verzekeringsfraude - minder administratieve lasten voor verzekeraars en politie en het aanscherpen van het criminaliteitsbeeld.

De gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en politie is een volgende stap in de samenwerking. De partijen hebben een zorgvuldige procedure afgesproken voor de gegevensuitwisseling. Dat gebeurt verantwoord via het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Een verzekeraar onderzoekt eerst zelf de claim. Bij een ernstig vermoeden van verzekeringsfraude door een inwoner van Rotterdam-Rijnmond, stelt de verzekeraar via het CBV de politie op de hoogte. De politie checkt aan de hand van de beschikbare gegevens vervolgens of inderdaad zeer waarschijnlijk sprake is van verzekeringsfraude en verstrekt informatie aan de verzekeraar. Die bepaalt vervolgens of de claim wordt afgewezen en of er al dan niet civiel- of strafrechtelijke stappen worden ondernomen.

De omgekeerde route kan ook: de politie kan bij vermoedens van fraude bij de verzekeraar nagaan of een onterechte claim is binnengekomen.

Plaats op:
Datum: 19 maart 2012
Categorie: Partnerships, Fraude
Bron: Verbond van Verzekeraars
Gerelateerde artikelen  
04-07-2011 Nieuws Vezekeraars en politie samen tegen verzekeringsfraude
10-02-2012 Nieuws Ladingdiefstal kost verzekeraars veel geld
06-12-2011 Nieuws VinCube moet doorbraak tegen voertuigcriminaliteit zijn
13-11-2009 Nieuws Verzekeraars gaan schade door geweld verhalen op daders
27-01-2012 Nieuws Ohra start proef met twitter-alert bij diefstal auto
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,78 seconden.