Nieuws  
 

Ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan gastvrijheid, maar dit gaat ten koste van de veiligheid voor personeel en bezoekers. Securitas waarschuwt ziekenhuizen voor de risico’s die een gastvrije omgeving in het ziekenhuis met zich meebrengt.

Door de marktwerking in de zorg willen ziekenhuizen steeds meer inspelen op service, waardoor personeel de rol van gastheer of gastvrouw krijgt. Hierdoor is er echter minder ruimte en aandacht voor de veiligheid, dit komt in veel ziekenhuizen pas in beeld als er een incident heeft plaatsgevonden.

Jean-Marc Komen, Security Manager Healthcare bij Securitas: “Ziekenhuispersoneel krijgt bijna dagelijks te maken met (verbale) agressie. Het is belangrijk dat ziekenhuizen zich hier bewust van zijn en tijdig maatregelen treffen. Agressie op de werkvloer veroorzaakt namelijk niet alleen onveilige situaties, maar is ook de grootste veroorzaker van ziekteverzuim in deze branche.”

Imagoschade

Gastvrijheid boven veiligheid verkiezen kan ernstige gevolgen hebben. Een incident tast het imago van een ziekenhuis ernstig aan en verslechtert daarmee de concurrentiepositie. Komen: “Uiteraard is het belangrijk dat patiënten zich welkom voelen, maar er mogen ook grenzen gesteld worden. In een tijd waarin patiënten steeds mondiger worden is een goed veiligheidsbeleid van groot belang.”

Ziekenhuizen moeten hun personeel bewust maken van de veiligheidsrisico’s waarmee ze te maken krijgen, adviseert Securitas. Deze risico’s betreffen namelijk niet alleen zichtbare risico’s, zoals een veilige toegang, maar ook onzichtbare, zoals informatiestromen. Het is belangrijk dat personeel getraind wordt zodat ze adequaat kunnen handelen.

Organisatorische maatregelen, bewustwording en een duidelijke rolverdeling kunnen de veiligheid in ziekenhuizen waarborgen. Securitas geeft een zestal tips:

  1. Inventariseer waar en wanneer ziekenhuispersoneel zich onveilig voelt: welke afdelingen in het ziekenhuis zijn incident-gevoelig?
  2. Breng incidenten in kaart en registreer ze: waar, wanneer en door wie worden incidenten veroorzaakt?
  3. Stel regels op: wat accepteer je als ziekenhuis wel en wat accepteer je niet?
  4. Stel een veiligheidscoördinator aan en maak deze gerechtigd om op te treden tegen misdragingen.
  5. Regel toegangsbeheer: bepaal waar bezoekers wel, niet of in beperkte mate mogen komen.
  6. Besteed tijdens opleidingen aandacht aan het omgaan met agressie: zo weet het personeel hoe ze moeten handelen bij een incident.

Plaats op:
Datum: 20 maart 2013
Categorie: Markt en onderzoek
Bron: Securitas Nederland B.V.
Gerelateerde artikelen  
28-09-2010 Nieuws Ziekenhuizen regelmatig doelwit van incidenten
13-07-2006 Nieuws Securitas introduceert beveiligingschip in ziekenhuis
28-12-2006 Nieuws Ziekenhuizen willen beveiliging komende jaren opvoeren
13-11-2008 Nieuws Klink: Beveiliging informatie ziekenhuis snel beter
01-12-2006 Nieuws Een nieuwe kijk op beveiliging van ziekenhuizen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,81 seconden.