Nieuws  
 

Maar liefst 90% van de beginnende branden kunnen door ondernemers zelf worden geblust. Drie van de honderd ondernemers hebben jaarlijks te maken met een bedrijfsbrand. Uit onderzoek van VEBON blijkt dat het blussen met behulp van draagbare blusser of brandslanghaspel effectief is en dat periodiek preventief onderhoud loont.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% van beginnende branden effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Een hoog rendement van de inzet van kleine blusmiddelen.

Uit de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren blijken de uitkomsten op één lijn te liggen. Toch laat de aandacht voor zichtbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van kleine blusmiddelen nog te wensen over, zeggen de onderzoekers. Voor het creëren van een brandveilig gebouw is meer vereist dan alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen. Kleine blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn. Brand komt altijd onverwacht. Periodiek preventief onderhoud is daarom belangrijk.

Het onderzoek toont aan dat meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels op zijn plaats is. Bij een beginnende brand kan snel en effectief worden geblust en erger worden voorkomen door het gebruiksklaar zijn van de aanwezige blusmiddelen. Een actie die eenvoudig is te realiseren. 

Knelpunten

Bij circa 12-15% van de draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dient naast het jaarlijks preventief onderhoud een extra reparatie te worden uitgevoerd ten einde het blusmiddel gebruiksklaar te maken. Deze extra reparaties zijn het gevolg van invloeden van buitenaf, zoals vandalisme of verkeerd beheer. Verder blijkt dat de zichtbaarheid van kleine blusmiddelen beter kan. Bij brand moet een klein blusmiddel heel snel gevonden kunnen worden. Wat ook vaak wordt aangetroffen is een verbroken legionella verzegeling, dit levert een onnodig risico voor de volksgezondheid op.

Beleid

Het overheidsbeleid richt zich op lastenverlichting en vermindering van regeldruk. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheidsmaatregelen verschuift dan ook meer richting de ondernemer c.q. gebruiker die zich hiervan nog niet altijd voldoende bewust is. Als het gaat om repressie (het blussen) geeft de brandweer vaker aan dat van hen op dat gebied weinig meer te verwachten valt. In veel gevallen is men gewoonweg niet meer op tijd bij de brand om effectief te kunnen optreden. De brandweer focust zich op het voorkomen van slachtoffers en uitbreiding van brand. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit is een aangelegenheid van de ondernemer c.q. gebruiker.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het onderwerp brandveiligheid op nog meer aandacht moet kunnen rekenen. Ondernemers en hun brancheorganisaties mogen zich dit aantrekken. Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met  relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden.

Plaats op:
Datum: 16 september 2013
Categorie: Brandbeveilging
Bron: VEBON
Gerelateerde artikelen  
11-04-2012 Nieuws VEBON: ondernemer niet goed voorbereid op brand
12-06-2007 Nieuws Te weinig water voor brandweer bij grote brand
04-02-2013 Nieuws VNO NCW: meer aandacht nodig voor brandpreventie
28-07-2009 Nieuws Brandveiligheid in afgesloten ruimtes moet en kan beter
04-04-2011 Nieuws Brand blussen met elektriciteit
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,91 seconden.