Nieuws  
 

Om alle taken op het gebied van advisering en brandveiligheid te kunnen borgen, heeft Brandweer Twente, als onderdeel van Veiligheidsregio Twente (VRT), gekozen voor het gebruik van het integrale samenwerkings- en  informatieplatform SinglePoint-for-All van Split~Vision.

De sector Brandveiligheid zet zich dagelijks in voor de veiligheid van ruim 625.000 inwoners in het verzorgingsgebied van 14 Twentse gemeenten. Middels een integrale oplossing voor onder andere objectinformatie, workflows, planning en controles beoogt Brandweer Twente een gedegen advies te kunnen geven over brandveiligheidsrisico’s. Dit geldt eveneens voor het uitoefenen van een zo optimaal mogelijk toezicht brandveiligheid.

Objectgericht werken naar een hoger niveau
De sector Brandveiligheid brengt advies uit over brandveiligheidsrisico’s en hoe deze te verkleinen. Een optimale informatievoorziening, maximaal toezicht op brandveiligheid en een betrouwbare digitale bereikbaarheidskaart zijn hierbij van groot belang. Dagelijks dienen grote hoeveelheden informatie en gegevens over gebouwen, locaties, evenementen, activiteiten, controles, voorlichting (en meer) te worden verwerkt. Daarom ontstond er behoefte aan een betrouwbare informatieoplossing, die op een gebruiksvriendelijke, intuïtieve en tevens mobiele wijze ondersteuning biedt aan een integrale werkwijze. Bovendien maakt dit systeem het mogelijk dat alle beschikbare informatie vanuit brandveiligheid, real time beschikbaar komt voor de repressieve brandweermedewerkers. Daarmee wordt veilig repressief optreden bevorderd.

Behoeften inlossen en ambities waarmaken
Met het oog op de steeds sneller en verdergaande lokale digitalisering en afstemming op landelijke voorzieningen, is Brandweer Twente eind 2017 op zoek gegaan naar een partner die zowel qua visie áls geboden oplossingen aan de verwachtingen van een nieuw gebruiksvriendelijk systeem kan voldoen.

Sectorhoofd Brandveiligheid van Brandweer Twente is erg enthousiast: “Met Split~Vision kunnen we op een professionele en gebruiksvriendelijke manier risicogericht werken. Het systeem is toepasbaar voor alle werkprocessen op het gebied van Brandveiligheid. We kunnen hierdoor op ieder gewenst moment over de juiste data beschikken, waardoor we zowel intern als extern onze klant optimaal kunnen bedienen. Onze werkprocessen worden door Split~Vision efficiënter en effectiever ingericht.”

Brandweer Twente heeft de overstap naar een nieuwe en integrale oplossing weloverwogen gemaakt. Split~Vision heeft tijdens het aanbestedingstraject aangetoond zich te kunnen verplaatsen in de behoeften van de brandweer, het werkveld en de daarbij behorende functionele oplossingen. Mede door de focus op integraliteit, ‘out of the box’ denken en een pragmatische aanpak heeft Split~Vision laten zien een partner voor de VRT te kunnen zijn op het gebied van risico- en objectgericht werken.

Scope
Brandweer Twente beoogt snel te schakelen en legt een uitdagende streefdatum voor de livegang neer. Vanaf medio april 2018 wordt SinglePoint-for-All ingezet voor de belangrijkste processen binnen de sector Brandveiligheid. De implementatie bevat onder andere de realisatie van functionaliteiten voor:

    Toezicht en planning middels een objectenportaal;
    Integratie van objectinformatie;
    Mobiele app voor controles;
    Workflow van de medewerker en het afhandelen van zijn of haar zaken;
    Het genereren van documenten en vastleggen van tekeningen;
    Email integratie en postregistratie;
    Collegiaal toetsen en inzicht verschaffen in voortgang;
    Rapportages en genereren van management informatie.

Inmiddels zijn de kerngroep van de sector Brandveiligheid en Split~Vision gezamenlijk gestart met het samenstellen van de functionele componenten voor de portalen. Eveneens wordt gewerkt aan  de analyse van gegevens-, data- en processtromen.

Plaats op:
Datum: 1 februari 2018
Bron: Split~Vision
Gerelateerde artikelen  
15-10-2010 Nieuws VisiOn - Integrated Security Projects
26-03-2010 Nieuws Brandpreventie voor maatschappelijke veiligheid
17-11-2006 Nieuws Geen steun voor brandveiligheid
28-03-2012 Nieuws Rapport brandveiligheid moet nieuwe inzichten opleveren
11-09-2018 Nieuws Digitale veiligheid belangrijke topic op de Security Essen 2018
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,88 seconden.