Nieuws  
 

De Taskforce Ondermijning Brabant Zeeland heeft samen met TNO en met steun van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Ondermijningslab opgezet. Hiermee wordt de wetenschap met innovatieve oplossingen eerder én dichter op de praktijk van de bestrijding van de ondermijnende misdaad gebracht.  
Het Ondermijningslab
Het Ondermijningslab is een samenwerkingsverband tussen TNO en de TaskForce Ondermijning en richt zich de komende jaren volledig op kennis en innovaties die de capaciteiten van professionals op tactisch en uitvoerend niveau gaan versterken. Denk hierbij aan het aanscherpen van competenties, het ontwikkelen van nieuwe methoden en werkwijzen, en ondersteunende instrumentaria en technologie. Inhoudelijk zal daarbij de focus liggen op innovaties voor bijvoorbeeld: gedragsanalyse en -beïnvloeding, het inzetten van nieuwe technische mogelijkheden voor waarnemen, fenomeen-, netwerk & systeemanalyse binnen de ondermijningspraktijk, en oordeelsvorming en besluitvorming in integrale teams.

Nieuw instrument
Caspar Hermans, programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland: “Wij zijn bijzonder ingenomen met dit nieuwe initiatief dat wij samen met TNO hebben opgezet. Het biedt ons de mogelijkheid om nog beter inzicht te krijgen in de wereld van de ondermijning en effectiever te zijn met de maatregelen die tegen ondermijning nemen".

Scientists on the Job
Uniek voor Nederland is dat een belangrijk deel van de activiteiten in het Ondermijningslab wordt uitgevoerd door zgn. Scientists on the Job. Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij TNO: “Dit zijn toegepast-wetenschappers die worden ingebed bij de teams die dag in dag uit betrokken zijn bij de bestrijding van ondermijning. Ze opereren daarbij niet alleen als wetenschappelijk adviseur voor die teams, maar krijgen als onderzoeker direct inzicht in de knelpunten en behoeften in de praktijk”. Binnen het Ondermijningslab is substantieel ruimte voor vernieuwend en verdiepend onderzoek naar issues die o.a. vanuit die praktijkervaring naar voren komen.

Het Ondermijningslab richt zijn activiteiten vooralsnog primair op Zuid-Nederland maar ook de andere regio’s kunnen een beroep doen op de aanwezige expertise. Daarnaast wordt expliciet werk gemaakt van het documenteren en vastleggen van de kennis in concrete methodes en werkwijzen die via de RIECs, opleidingen en/of workshops daarmee ook ter beschikking kan komen van professionals in heel Nederland.

Intensiveren en maximaal renderen
De Minister van Justitie en Veiligheid gaf eerder dit jaar aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren te intensiveren met een brede en multidisciplinair aanpak, vanuit overzicht van het totale fenomeen.  Een combinatie van preventie, toezicht en handhaving, opsporing en vervolging. Daarnaast wordt er behalve in méér mensen, vooral ook geïnvesteerd in kwaliteit, kennis en innovatie ten behoeve van de professionals die iedere dag betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het Ondermijningslab moet al deze maatregelen maximaal te kunnen laten renderen door ook het handelingsrepertoire van de professionals zelf te versterken.

Plaats op:
Datum: 9 november 2018
Bron: TNO
Gerelateerde artikelen  
16-06-2016 Nieuws Intensieve aanpak ondermijnende criminaliteit Zuiden wordt doorgezet
28-06-2017 Nieuws Ondermijnende criminaliteit beter in vizier met data analyse
02-09-2016 Nieuws Goede resultaten aanpak georganiseerde criminaliteit
16-10-2009 Nieuws Taskforce gaat overvalcriminaliteit aanpakken
19-11-2018 Nieuws 100 miljoen voor aanpak ondermijnende criminaliteit
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,83 seconden.