Nieuws  
 

CoESS en Euralarm hebben een gezamenlijke brochure over cybersecurity gepubliceerd. Het eerste exemplaar van de brochure 'Cybersecurity - Bedreiging of kans?' werd recent gelanceerd tijdens de Algemene Vergadering van CoESS in Rome. Cybersecurity is van invloed op productontwikkeling, ontwerp, installatie, operationele continuïteit en alarmreactie. De brochure benadrukt dat het bij de aanpak van cybersecurity belangrijk is om te beseffen dat al deze facetten met elkaar verbonden zijn in een veiligheidsketen.

Met CoESS en Euralarm als uitgevers bestrijkt de brochure de volledige toeleveringsketen voor de brandveiligheids- en beveiligingsmarkt - van fabrikanten van producten tot particuliere beveiligingsbedrijven en hun klanten. De brochure belicht op een toegankelijke manier en in een begrijpelijke taal de risico's en verantwoordelijkheden voor elke belanghebbende in de keten. Daarnaast wordt aangegeven wat bedrijven moeten doen om deze risico's te beperken - zowel vanuit menselijk als technologisch oogpunt. Velen zijn zich nog niet bewust van het belang van deze, soms eenvoudige, maatregelen voor de veiligheid en reputatie van hun bedrijf.

Cybersecurity is een topprioriteit voor bedrijven en overheden. Veel grote, maar ook kleine ondernemingen wapenen zich tegen de risico's van cyberveiligheid. Maar met een snel groeiende hoeveelheid apparatuur dat op een netwerk is aangesloten, worden de risico's voor de cyberveiligheid ook steeds groter. Daarom zijn maatregelen om de veerkracht tegen cyberbedreigingen te vergroten van cruciaal belang - voor de bedrijfscontinuïteit van brandweer- en beveiligingsbedrijven en hun klanten, voor de beveiliging van gegevens en goederen en voor de reputatie van zowel de industrie als haar klanten.

Alhoewel veel producten een zekere mate van bescherming bieden en veel bedrijven interne regels en procedures hanteren voor cyberbeveiliging, wordt het belang van de menselijke factor vaak vergeten. Met de gezamenlijke brochure willen CoESS en Euralarm meer bewustzijn creëren dat, met de juiste veiligheidsmaatregelen, cyberbedreigingen kunnen worden beperkt.  

De brochure gaat in op de hele toeleveringsketen en geeft aanbevelingen over de rol van bedrijven, hun werknemers en eindgebruikers om cyberrisico's te minimaliseren. De brochure belicht ook wat er al wordt gedaan om bestaande risico's te beperken en wat bedrijven kunnen doen om de integriteit van de keten te waarborgen. De brochure informeert de lezer stapsgewijs over de risico's en oplossingen op het gebied van cyberveiligheid in de verschillende fasen.


Plaats op:
Datum: 4 november 2019
Bron: Euralarm
Gerelateerde artikelen  
26-02-2020 Achtergrondartikelen Cybersecurity topprioriteit in Europa
27-11-2006 Achtergrondartikelen VPB maakt brochure voor startende beveiligingsbedrijven
27-11-2006 Nieuws VPB-brochure voor startende beveiligingsbedrijven
21-04-2011 Nieuws Amsterdam tekent convenant met partners
06-02-2007 Nieuws Betere aanpak interne criminaliteit bij bedrijven
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,91 seconden.